SOFTWARE – CASH FLOW REPORT

SOFTWARE PRO VÝPOČET VÝKAZU CASH FLOW

CashFlowReport.cz

uvádí

AUTOMATICKÝ
VÝPOČET
CASH FLOW
NEPŘÍMOU
METODOU

VÝPOČET

PROVOZNÍHO CASH FLOW

Úprava o nepeněžní operace aj.

INVESTIČNÍHO CASH FLOW

Investice, prodej aktiv a půjčky skupině

FINANČNÍHO CAH FLOW

Změna vlasního kap. a financování

&

MS EXCEL

CashFlowReport

AUTOMATICKÝ

VÝPOČET
NEPŘÍMOU

CASH FLOW
METODOU

urychlí
práci

ušetří
čas

s programem CashFlowReport

MÁTE KONTROLU

PODROBNÝ ROZBOR JAKÉKOLI POLOŽKY VÝKAZU CASH FLOW

až na jednotlivé hodnoty aktiv, pasiv a výsledovky , z kterých se CF počítá

&

VÝKAZ PENĚŽNÍC TOKŮ

POD KONTROLOU !

......výpočet

CASH FLOW

SNADNO A RYCHLE!


VÝPOČET VÝKAZU CASH FLOW V SEDMI KROCÍCH

  1. Zadáte název, adresu a IČO firmy, u které bude software počítat CASH FLOW
  2. Zadáte účetní výkazy (aktiva, pasiva a výsledovku) podle podvojného účetnictví
  3. Vyberete aktuální a minulé období a software vám vypočítá předběžný výkaz CASH FLOW
  4. Zadáte úpravy pro správný výpočet peněžních toků programem
  5. Zkontrolujete vypočtené hodnoty dle zdrojů dat z aktiv, pasiv a výsledovky
  6. Zkontrolujete vypočtené hodnoty dle položek jednotlivých řádků výkazu
  7. Zadáte zbylé úpravy přímo do vypočteného  výkazu CASH FLOW
    = Program vám spočítal výkaz CASH FLOW, respektive přehled o peněžních tocích =

KROK 1 - ZADÁTE NÁZEV, ADRESU A IČO FIRMY

KROK 2 - ZADÁTE ÚČETNÍ VÝKAZY

KROK 3 - VYBERETE OBDOBÍ A OVĚŘÍTE
NASMĚROVÁNÍ POLOŽEK DO CASH FLOW

KROK 4 - ZADÁTE ÚPRAVY

KROK 5 - KONTROLA CASH FLOW DLE ZDROJŮ

KROK 6 - KONTROLA CASH FLOW DLE POLOŽEK

KROK 7- KONEČNÉ ÚPRAVY VE VÝKAZU
CASH FLOW

HOTOVO - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Technické požadavky: Windows – MS EXCEL 2007 a vyšší; Mac – EXCEL for MAC 2015 a vyšší
Software na výpočet cash flow je určený pro finanční ředitele, účetní, daňové poradce a auditory, kteří potřebují vypočítat rychle, spolehlivě a jednoduše přehled o peněžních tocích.

JDI NA VIDEO